VIDEO CHỌN LỌC

Linh dương húc tung đồng loại lên không trung để cứu bạn từ cõi chết
Con linh dương đầu bò đã dùng cặp sừng của mình húc tung người bạn lên không trung.