VIDEO CHỌN LỌC

Phát hiện mới cho thấy khủng long bạo chúa... không to và hung dữ như trong phim
Khủng long T-Rex phiên bản thật không to như trên phim, chúng được cho là có lông vũ, thậm chí lông đuôi và mào ở sau đầu.