Hà Nội 13:30 - 18/02/2020
Thay đổi khu vực
21oC
Ít mây, trời nắng
Hôm nay
(18/02 Thứ Ba)
12oC - 21oC
Ngày mai
(19/02 Thứ Tư)
15oC - 21oC
Ngày kia
(20/02 Thứ Năm)
17oC - 22oC

Hiện tại Hôm nay
18/02 Thứ Ba
Ngày mai
19/02 Thứ Tư
Ngày kia
20/02 Thứ Năm

TP.HCM

32oC
Ít mây, trời nắng
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

21oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Nha Trang

26oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

21oC
Mây thay đổi, trời nắng
12oC - 21oC
Ít mây không mưa
14oC - 20oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cần Thơ

32oC
Mây thay đổi, trời nắng
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vinh

20oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 20oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

19oC
Ít mây, trời nắng
12oC - 19oC
Ít mây không mưa
12oC - 19oC
Có mây, không mưa
14oC - 21oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

21oC
Mây thay đổi, trời nắng
13oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 21oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Pleicu

28oC
Ít mây, trời nắng
17oC - 28oC
Có mây, không mưa
17oC - 30oC
Có mây, không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
11oC - 20oC
Ít mây không mưa
13oC - 21oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
12oC - 20oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
12oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 21oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
10oC - 18oC
Ít mây không mưa
11oC - 20oC
Có mây, không mưa
13oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Có mây, không mưa
14oC - 23oC
Có mây, không mưa
13oC - 23oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
10oC - 21oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa
18oC - 24oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
12oC - 20oC
Ít mây không mưa
15oC - 21oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
13oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
14oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 21oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
12oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
10oC - 16oC
Có mây, không mưa
10oC - 16oC
Có mây, không mưa
12oC - 19oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
10oC - 18oC
Ít mây không mưa
12oC - 17oC
Có mây, không mưa
14oC - 18oC
Nhiều mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
16oC - 19oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 20oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
13oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
13oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ninh Thuận

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
14oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
13oC - 20oC
Có mây, không mưa
14oC - 19oC
Có mây, không mưa
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Trị

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
13oC - 20oC
Có mây, không mưa
15oC - 20oC
Có mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
12oC - 20oC
Ít mây không mưa
15oC - 21oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
13oC - 20oC
Có mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
11oC - 21oC
Ít mây không mưa
14oC - 21oC
Có mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
13oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 21oC
Có mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Ít mây không mưa
14oC - 21oC
Có mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cập nhật: 13:30 - 18/02/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết